בתי שאלה אותי מדוע אני כמעט שלא צופה בסרטים.
,Reading in the enemy of writing
עניתי לה.
מה? זה לא הפוך?
לא.
על כך בהקלטה ובמאמר.