יש קונפליקטים בזוגיות, בהורות, בעבודה – שלעולם לא יפתרו. הם מובנים לתוך המציאות ולתוך היחסים. מתוך תפקידים שונים, מתוך אישיות שונה, צרכים שונים.

אין טעם להלחם.

העבודה שלנו היא ללמוד להכיל את הקונפליקט, לנהל איתו וסביבו מו"מ, למצוא כוונים עמוקים יותר להתקדמות משותפת. על כך בהקלטה.

במאמר, ספציפית על ויכוחים. הם עקרים. מה אפשר לעשות במקומם?