Categories
מיקרובלוג

מה היתם רוצים שיקרה כתוצאה מהשיחה?

שאלה פשוטה שאני שואלת בתחילת כל תהליך אימון, ואתם יכולים להשתמש בה גם לעצמכם, לנושאים גדולים ויומיומיים כאחד. על כך בהקלטה.

במאמר – עוד הרבה שאלות כאלה, בתחומים שונים.