שינוי הוא תהליך ארוך, מסובך, הוא צריך לבוא מרצון פנימי עמוק… נכון. אבל יש גם שינוי בתקשורת שאפשר להשיג בקלות יחסית. אם אתם לוקחים אחריות על איך שאחרים מתקשרים איתכם. על זה בהקלטה.

במאמר, כרגיל – נקודת מבט קצת יותר רחבה על אחריות ביחסים. רעיונות של ויניקוט ושלי.