אי אפשר להשקיע משאבים בצורה שווה כל הזמן. בספורט, אנחנו צריכים אימונים למערכות שונות, וגם זמני מנוחה.

כך גם עם נושאים בחיינו, עוזר להגדיר תקופות. תקופת משבר מסוג מסוים. או להיפך, תקופה שבה השולחן שלנו פנוי ואנחנו מוכנים לקחת על עצמנו למידה חדשה – פנימית או חיצונית. לפתח איכות מסוימת בעצמנו או לעשות פרויקט חדש בעבודה.

על כך בהקלטה.
במאמר, מבט יותר רחב על הבחירה שלנו במה להשקיע משאבים. מה נתפס אצלנו כדחוף?