כי יש לחץ אויר שווה מבפנים ומבחוץ. האויר שבתוכה והאויר בסביבה לוחצים עליה במידה שווה. יש איזון. אם תדקרו באצבע מבחוץ היא תתפוצץ, ואם היתם מזרימים יותר אויר פנימה בעזרת קשית, גם אז היא היתה מתפוצצת.

אנחנו צריכים לאזן בין ההענות שלנו לציפיות פנימיות ולציפיות חיצוניות. מה שאחרים צריכים ורוצים מאיתנו ומה שאנחנו צריכים ורוצים מעצמנו.

למה אתם נענים יותר בקלות? באוטומט, אפילו? ומה תמיד סובל?
האם הבועה העדינה שלכם – הזמן שלכם, האנרגיה, הרגשות – מאוזנים, או קורסים לצד אחד?

מי שלימדה אותי על הענות לציפיות שונות ושינתה לחלוטין את הצורה שבה אני מבינה ניהול זמן ואנרגיה עבור אנשים שונים היא גרטשן רובין, והיא מחלקת אנשים ל – 4 נטיות שונות לפי ההענות שלהם לציפיות חיצוניות ופנימיות. כאן יש מאמר וכמה סרטונים על זה. למי שלא מכיר – שווה.